/

100% ביטחון ברכישה בקארוויז

100% ביטחון ברכישה בקארוויז
100% ביטחון ברכישה בקארוויז

אובייקטיביות

הבחירה עם איזה רכבים וסוכנויות להתקדם בידיים שלך, אין סוכנות שאנחנו מקדמים בקבלת תוצאות החיפוש. אכפת לנו אך ורק לתת מענה מקצועי, מסור ומדויק שיענה על כל הצרכים שלך

אמינות

הסוכנויות שאנחנו מציגים לך פועלים בכפיפות ל’תו סחר’ (סוחר רכב מורשה) בפיקוח משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, ונתוני הרכבים נבדקים מול מאגרי מידע רשמיים

מקצועיות

יש לנו את המומחיות, הניסיון והידע למצוא את הרכב המתאים לדרישות שלך, אנחנו אוספים ומנתחים כל פיסת מידע על רכבים ועל שוק הרכב, כך שהדרך שלך לרכישת רכב תהיה פשוטה, נוחה ומהירה ככל האפשר

תקנון אתר CARWIZ

תקנון אתר CARWIZ

כללי

 1. חברת קארוויז מערכות בע"מ, ח.פ 515961365 ("החברה") היא הבעלים והמפעילה של אתר "CARWIZ" (https://carwiz.co.il/) ("האתר").

החברה היא חברה בת של חברת מימון ישיר מקבוצת ישיר (2006) בע"מ ("מימון ישיר").

 1. אנא קרא בעיון את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות ("תנאי השימוש"). השימוש בשירותים בפועל מהווה הסכמה מצידך לתנאי השימוש המפורטים להלן. יובהר, כי אינך חייב להסכים לאמור בתנאי השימוש, אך אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש בשירותים.
 2. השימוש באתר כפוף להקפדה על תנאי השימוש. החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מוקדמת. נוסח תנאי השימוש כפי שהוא מפורסם באתר הוא הנוסח הקובע בכל עת.
 3. השימוש באתר הוא באחריותך בלבד. בהסכמתך לתנאי השימוש הנך מצהיר כי אתה מוותר על כל טענה או דרישה כלפי החברה, מנהליה, נושאי המשרה בה או מי מטעמם, למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי כל דין ועל פי תנאי השימוש.
 4. תנאי השימוש באתר חלים על כל שימוש באתר באמצעות מחשב או באמצעות כל מכשיר תקשורת אחר.
 5. אין לעשות כל שימוש מסחרי או כל שימוש אחר למטרות רווח במודעות, במידע ובתכנים המוצגים באתר. כמו כן, המשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע לצדדים שלישיים, בין בתמורה ובין שלא בתמורה.
 6. החברה שומרת על פרטי המשתמשים באתר בהתאם למדיניות הפרטיות כמפורט להלן.
 7. תנאי השימוש וחלק מהתכנים באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים לנשים וגברים כאחד.
 8. כל האמור בלשון יחיד מתייחס אף לרבים,  וכן להפך.
 9. כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד והן לא ישמשו לפרשנות תנאי השימוש באתר. 
 10. רישומי החברה בלבד בדבר הפעולות המתבצעות באתר, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 11. בכל הנוגע לכל פרסום מטעם החברה, לרבות (אך לא רק) מבצעים), החברה שומרת על זכותה לבטל את הפרסום או המבצע וכן להגביל את ההשתתפות בו בכל דרך שהיא.

השימוש באתר

 1. כל הפרטים והמידע במודעות המוצגות באתר הם באחריות המפרסמים בלבד והחברה לא תהיה אחראית לנכונות הפרטים ולכל נזק שייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות עליהם. למען הסר ספק מובהר כי המפרסמים באתר הם סוכנויות ומגרשים שונים אשר מציעים למכירה רכבים באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) לבצע בקרה ובדיקה ביחס למידע ולנתונים, כולם או חלקם, שהועברו על ידי מי מהמפרסמים. ייתכן וביחס לחלק מהמודעות יצוין כי החברה ביצעה בדיקה ובקרה כאמור. ככל שיצוין כי החברה ביצעה בדיקה כאמור, מובהר כי הבדיקה התבצעה אך ורק ביחס לנתונים הבאים: שם היצרן, דגם, רמת הגימור של הרכב, מפרט טכני, בעלים מקורי, צבע הרכב, בדיקת קילומטרז', אם תתבצע, תיעשה ביחס למבדק הטסט האחרון שהרכב עבר. מובהר כי אין בביצוע בדיקה ובקרה כאמור על ידי החברה כדי לגרוע מאחריות המפרסם כאמור לעיל. ככל שתערך בדיקה כאמור, היא תתבצע במאגרים המפורסמים מטעם משרד התחבורה. מובהר, כי ככל שתבצע החברה בדיקות במאגרים ציבוריים, הרי שהחברה לא עורכת בדיקה ביחס לאמיתות המידע המופיע בהם, ולפיכך לא תהיה לה כל אחריות לטעות שמקורה במאגרים כאמור.

 

 1. מחיר הרכב המוצג באתר הוא המחיר כפי שפורסם על ידי המפרסם. החברה אינה אחראית לקביעת מחיר הרכב כפי שהוא מופיע באתר, לרבות לקביעת "מחירים משופרים", שהם מחירים שמתקבלים מהמפרסמים לאחר שעודכנו כי לקוח carwiz מעוניין ברכב. עוד מובהר, כי ככל שיוצגו לך מחירים משופרים הרי שהם תקפים למועד הצגתם בלבד.
 2. סכום ההחזר החודשי (התשלום החודשי) המוצג באתר מבוסס על עסקת הלוואה אפשרית נלווית שתועמד (ככל שתועמד) לרכישת הרכב ולפיכך אינם סופיים והם תלויים במסלול ההלוואה ובתנאי ההלוואה שיאושרו על ידי מימון ישיר ללווה בהתאם לתנאיה ונהליה. יובהר, כי ההתקשרות בעסקה כאמור נעשית למול חברת מימון ישיר וללא כל מעורבות של החברה.

סכום ההחזר החודשי כפי שהוא מופיע באתר מחושב על בסיס אחד משני המחשבונים הבאים:

(א)    במקרה של רכב בן מתחת ל-5 שנים יחושב סכום ההחזר החודשי על בסיס הנתונים הבאים: מחיר המחירון של המפרסם; שיעור מימון – 65%; ריבית קבועה צמודת מדד במקרה של רכב בן פחות משנה – 6.85%; ריבית קבועה צמודת מדד במקרה של רכב בן 1-4 שנים – 8.7%; מספר תשלומים – 36; יתרת תשלום בסוף תקופת ההלוואה – 50%.

(ב)    במקרה של רכב בן מעל 5 שנים יחושב סכום ההחזר החודשי על בסיס הנתונים הבאים: מחיר המחירון של המפרסם; שיעור מימון – 75%; ריבית קבועה צמוד מדד – 9.8%; מספר תשלומים – 36 .

 1. אין לראות בהצגת תכנים באתר, לרבות המלצות, התייחסויות, נתוני סקרים, השוואות מחירים, מאמרים וכתבות, משובים וביקורות של משתמשים אחרים, ככל שקיימים, משום חוות דעת, המלצה, הבעת דעה, עידוד, מתן עצה, מתן ייעוץ משפטי או הצעה לעשות או להימנע לעשות פעולה כלשהי מטעם החברה. החברה לא תישא באחריות לכל נזק, הוצאה או הפסד שייגרמו למשתמש כתוצאה מהסתמכות כאמור.
 2. בכל מקרה שבו יחליט משתמש לרכוש רכב ממי מהמפרסמים באתר, בין אם באופן עצמאי ובין באמצעות הלוואה שתועמד לו על ידי מימון ישיר, הוא מצהיר כי ידוע לו שהחברה (או חברת מימון ישיר) אינה אחראית לבצע בדיקה כי הרכב נמסר לידיו וכן אינה אחראית לבצע בדיקה ביחס לטיב הרכב, מצבו ואיכותו. המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה או מימון ישיר בקשר עם אספקת הרכב, תקינותו והתאמתו לצרכיו של המשתמש.
 3. החברה תהיה רשאית לפנות לכל משתמש אשר הביע התעניינות במודעה המוצגת באתר בהצעה לקבלת הלוואה לצורך רכישת הרכב.  
 4. ייתכן כי החברה תתקשר מעת לעת עם עסקים ו/או גופים שונים לצורך מתן הטבות למשתמשי האתר ו/או לקוחותיה. במקרה כאמור, תהיה ההטבה כפופה לתקנון המבצע הספציפי שיפורסם על ידי החברה.
 5. החברה אינה מתחייבת כי רכבים אשר התעניינת בהם ו/או הצעות שנשלחו אליך יישמרו עבורך וייתכן מצב שבו רכב שהתעניינת בו (גם אם קיבלת הצעה ביחס אליו) יימכר על ידי המגרש/סוכנות ללקוח אחר (וזאת גם אם נקבעה פגישה מול הסוכנות ו/או המגרש הרלבנטי). החברה תעשה מאמץ, אך אינה מתחייבת, לעדכן אותך בדבר מכירת הרכב על ידי המגרש ו/או הסוכנות ללקוח אחר.

התחייבויות המשתמש באתר

 1. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת שלא לבצע את הפעולות הבאות (כולן או חלקן):

22.1. שימוש באתר שלא בהתאם להוראות תנאי השימוש. 

22.2. התחזות לכל אדם או לישות משפטית אחרת.

22.3. מסירת פרטים שגויים או שאינם נכונים או שאינם מדויקים במסגרת השימוש באתר.

22.4. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר באתר) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה והתוכנה המצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים באתר.

22.5. הפצת דואר זבל (spam) או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.

22.6. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר וכן פעולות כאמור לגבי החומרה והתוכנה המצויות בשימוש עבור מתן השירותים באמצעות האתר.

22.7. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחר המצויות באתר.

22.8. העתקה, שכפול, עדכון, שינוי או הפצה ברבים של כל תוכן המצוי באתר.

22.9.  פעולה שתייצר או עלולה לייצר עומס על מערכות ושרתי האתר.

22.10. הצבת השירותים (או כל חלק מהם) או כל חלק מהאתר בתוך מסגרת של אתר אחר (frame) ו/או כחלק מאתר אחר (Mirror) ו/או כחלק משירות אחר, ללא קבלת הסכמה מפורשת בכתב של החברה.

22.11.  שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע או כל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר ולאתר מידע באתר או כל כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר.

22.12. הפרעה בכל דרך שהיא ו/או קטיעת השימוש באתר, לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ו/או לרשת המחשבים המחוברים לאתר.

22.13. העלאה או שליחה של כל חומר או מסר בלתי חוקי, בלתי מוסרי או פוגעני באמצעות האתר.

22.14. שימוש בלתי חוקי, לרבות (אך לא רק) הפרת זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני של החברה או כל צד שלישי אחר.

22.15. איסוף נתונים מהאתר בכל צורה שהיא (למעט על דרך של צפייה רגילה במודעות ככל משתמש סביר), לרבות בכל אמצעי טכנולוגי ו/או אלקטרוני ו/או ממוחשב ו/או באמצעות תוכנות אוטומטיות (ובכלל כך רובוטים, scrapers, spiders וכיו"ב).

22.16. שימוש באתר או במידע המוצג בו שלא למטרת רכישת רכב באמצעות האתר.

 1. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית להסיר או לערוך מסרים שהועלו לאתר ללא הסכמתה המפורשת והכתובה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 2. החברה רשאית, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע ממשתמש מלעשות שימוש באתר, באמצעות חסימתו או הגבלת אפשרותו לעשות שימוש בשירותים (חלקם או כולם), לרבות (אך לא רק) בכל אחד מהמקרים הבאים:

25.1. המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי או עבר על הוראות כל דין או קיים חשד סביר כי הוא עתיד לבצע מעשה בלתי חוקי או לעבור על הוראות הדין;

25.2. המשתמש הפר תנאי מתנאי השימוש;

25.3. המשתמש מסר בעת השימוש באתר פרטים מטעים או כוזבים;

25.4. אם אין אפשרות לאמת ו/או לתקף מידע שנמסר על ידי המשתמש;

25.5. המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או במי מטעמה, בפעילות התקינה של האתר, במי מהספקים או בצד ג' כלשהו;

25.6. כל סיבה אחרת לפי שיקול דעת בלעדי של החברה.

ויתור והגבלת אחריות

 1. החברה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו, בקשר או בעקבות השימוש באתר שלא על פי תנאי השימוש.

אחריותה של החברה, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין.

 1. המידע, התכנים והשירותים המוצעים באתר מוצעים AS IS והחברה, מנהליה ובעלי המניות בה וחברות הקשורות אליה, מנהליהן ובעלי המניות בהן, לא יישאו בכל אחריות שהיא בקשר עם התאמת המידע, התכנים והשירותים לצרכי המשתמש.
 2. חלק מהמידע ומהתכנים המוצגים באתר מסופק לחברה על ידי צדדים שלישיים שאינם מועסקים על ידי החברה. מידע כאמור הינו באחריותו הבלעדית של אותו צד ג' אשר פרסם את המידע ו/או מסר את המידע לחברה לשם הצגתו. מובהר כי החברה אינה אחראית לתוכנו ו/או אמינותו של מידע כאמור והיא אינה בודקת את נכונות התכנים, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בעניין זה.
 3. החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית. השימוש באתרים אחרים אלו יהיה באחריות המשתמש בלבד. כמו כן, כל שירות שהוא הניתן על ידי צד ג' כלשהו באתר ו/או כל שירות קיים או עתידי שיוצע למשתמשי האתר, הוא באחריותם הבלעדית של הצדדים השלישיים המפעילים את השירותים האלו, והחברה לא תישא בכל אחריות לנזק, הוצאה או הפסד שייגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש בשירותי כל צד ג'.
 4. החברה עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר. יחד עם זאת, היא אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות יזומות או אחרות כתוצאה מתקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והיא לא תהיה אחראית לתקלות, שיבושים ברשת האינטרנט, בקווי בזק או בקווי התקשורת.
 5. החברה לא תהיה אחראית כלפי משתמשי האתר, במישרין או בעקיפין, לכל נזק או הפסד הנובעים משימוש באתר שלא בהתאם לתנאי השימוש או בשל חוסר יכולת לעשות שימוש באתר.
 6. מערכות החברה, מעצם היותן מבוססות על תוכנות, חומרות ורשתות תקשורת, חשופות לסיכונים הטבועים במערכות מסוג זה, לרבות תכנות מפגעות (וירוסים, סוסים טרויאנים וכד'), ציתות לקווי תקשורת, פריצה על-ידי גורמים עוינים, התחזות לאתר החברה או לאיזה ממערכותיה והונאות מקוונות אחרות. החברה משקיעה מאמצים בהגנה מפני סיכונים אלה, אך למרות זאת, אין אפשרות לחסימה מוחלטת וייתכנו נזקים ו/או הפסדים עקב התממשות איזה מהסיכונים, לרבות גילוי ו/או שיבוש מידע המועבר ו/או מוצג במערכות, ובכלל זאת שיבוש בהוראות/בקשות, פעולות לא מורשות בחשבונות, שיבושים בפעולת המערכות ו/או בזמני התגובה שלהן, לרבות אי-ביצוע, ביצוע שגוי ו/או ביצוע באיחור של הוראה/בקשה, חוסר זמינות של המערכות או איזה משירותיהן וכד'.
 7. מבלי לגרוע מכל האמור בתנאי השימוש, החברה תהיה פטורה מאחריות לנזק, הפסד או הוצאה כלשהם העלולים להיגרם למשתמשים, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מכל אחד מהאירועים והגורמים המפורטים להלן:

33.1. שיבוש בנתונים או בהוראות, או אי-ביצוע או ביצוע באיחור של הוראה כתוצאה מתקלות או שיבושים כלשהם בקווי התקשורת ו/או תפקוד אלקטרוני או מכני לקוי, בין אצלך, בין בחברה ובין אצל צד שלישי כלשהו באמצעותו עוברים ההוראות והמידע.

33.2. תפקוד לקוי של כל תכנה ו/או חומרה המצויות אצל המשתמש.

33.3. חשיפה וגילוי מידע על ידיך לצד שלישי כלשהו, כתוצאה משימוש בשירותים או כתוצאה ממסירת פרטים לא מדויקים ו/או כתוצאה מהעברת מכשירך לאחר, לרבות לצורך תיקון המכשיר, ולרבות במקרה שאותו אחר יצפה במידע שיתקבל מהחברה באמצעות המכשיר או יבצע באמצעותו פעולות שונות במסגרת השירותים, והנך מתחייב לשאת בכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לך או לחברה בקשר לכך.

33.4. מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותך בנוגע למכשירך, לרבות אבטחתו. כמו כן, מובהר, כי פעולות מסוימות שתבצע במכשיר, כגון "פריצתו" עשויות לפגוע באבטחת המידע והשירותים וזאת בנוסף להיותן של חלק מפעולות אלה אי חוקיות ואסורות.

מדיניות פרטיות

 1. בכדי להשתמש באתר ו/או בשירותים המוצעים באתר, ייתכן ותידרש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך כמפורט להלן. יודגש, כי לא חלה עליך כל חובה חוקית למסור את פרטיו, ומסירת הפרטים (כולם או חלקם) תלויה ברצונך ובהסכמתך, ואולם ללא מסירת פרטים אלו, ייתכן שלא תוכל להשתמש באתר או בשירותים. להלן יפורטו הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ושימוש בפרטים אודות משתמשי האתר ("מדיניות הפרטיות") ומהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ובשירותים. יודגש כי החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיות המשתמש ועושה מאמצים רבים על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה.

יובהר כי מדיניות הפרטיות אינה חלה על מידע שייאסף על משתמשים שאינם רשומים לאתר, כיוון שמידע כאמור אינו כולל מידע אישי מזהה אודותיהם והחברה תהיה רשאית להשתמש במידע לא מזוהה כאמור ללא הגבלה כלשהי.

המידע שאנו אוספים על משתמשים

 1. במסגרת השימוש באתר או בשירותים, יימסרו על ידי המשתמש או ייאספו אודותיו פרטי מידע שונים הכוללים ("המידע"), בין היתר, את הפרטים הבאים:

- שמו המלא של המשתמש, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותו, תאריך לידה, כתובת, מיקוד, ומספר טלפון. בנוסף, ייתכן שתתבקש לספק לחברה מידע בנקאי, כגון מספר חשבון הבנק וכן פרטי כרטיסי אשראי

המידע האישי המזהה שנמסר על ידי המשתמש, כחלק מתהליך הרישום לאתר ולשירותים, המידע האישי המועבר על ידי המשתמש בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמש בזמן שהוא גולש באתר או עושה שימוש בשירותים המוצעים באתר, לרבות פעולות שהמשתמש מבצע באתר גם אם לא השלים אותן;

כל המידע שנקלט מן הדפדפן/טלפון סלולארי שברשות המשתמש ו/או כל מכשיר אחר ("מכשיר"), ובכלל זה כתובת ה- IP של המשתמש, מקום הימצאו וכן את כל הדפים בהם ביקר המשתמש.

הפרטים אשר יסופקו לחברה, יכול ויאומתו, יוצלבו או יועשרו כנגד מידע אודות המשתמש שכבר מצוי ברשות החברה, או על ידי מידע דומה שסופק לחברה, או כנגד כל מידע דומה אשר מצוי בחזקתו של צד שלישי כלשהו אשר יימסר לחברה כדין.

החברה מתעדת באופן אוטומטי בשרתיה את כל המידע שנקלט מן הדפדפן/טלפון סלולארי שברשות המשתמש ו/או כל מכשיר אחר ("מכשיר"), ובכלל זה כתובת ה- IP של המשתמש, מקום הימצאו וכן את כל הדפים בהם ביקר המשתמש. בהסכמה לתנאי שימוש אלו המשתמש מביע את הסכמתו כי תיעוד כאמור יבוצע על ידי החברה.

 השימוש במידע על המשתמש

 1. החברה משתמשת במידע שנאסף אודותיך, על ידה ו/או על ידי גופים אחרים אשר העבירו לחברה את המידע אודותיך בהתאם ובכפוף להרשאות שניתנו על ידך, לרבות נתונים אודות מקום הימצאך בעת השימוש בשירותים, למטרות הבאות:

36.1. יצירת קשר עם המשתמש, לרבות בקשר עם מודעות שפרסם באתר וכן עניין אחר הנוגע לשירותים המוצעים באתר ולשימוש באתר;

36.2.פיקוח על האתר וניתוחו לצורך תפעול שוטף וכן לצורך ניהולו הטכני של האתר ואיתור ובדיקת מקרים של חשד לשימוש לרעה;

36.3. אחסון המידע בבסיסי הנתונים של החברה, לרבות אם הוא מאוחסן מחוץ לישראל והמשתמש מסכים לכך.

36.4.לצרכי דיוור ישיר ומשלוח חומר שיווקי ו/או פרסומי אל המשתמש, לרבות באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות הודעות SMS או באמצעות פקסימיליה או באמצעות מערכת חיוג אוטומטית, או בכל אמצעי תקשורת אחר (לרבות התראות במכשירך), בין היתר, בהתבסס על מקום הימצאו של המשתמש וכן בהתבסס על פילוחים ועל העדפות כפי שנקלטו כתוצאה מהשימוש בשירותים שבאתר ו/או מכל פעילות אחרת המתנהלת באמצעות החברה;

36.5. על מנת לשפר ולהעשיר את השירותים שנותנת החברה וליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות ולציפיות המשתמשים וכן לשנות או לבטל שירותים קיימים;

36.6. כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת השימוש באתר או באתרים אחרים לתחומי ההתעניינות שלך;

36.7. ניתוח סטטיסטי של המידע, לצרכי החברה, לרבות שיפור ופיתוח תהליכים. בין היתר, עושה החברה שימוש בתוכנת Google Analytics לצורך ניתוח סטטיסטי כאמור. ניתוח סטטיסטי שייעשה באמצעות Google Analytics ייתכן ויתבסס על מידע שמסרת לחברה מיוזמתך ו/או מידע ונתונים אחרים אשר נאספים על ידי החברה על פי תקנון זה (לרבות, מידע שנקלט מן הדפדפן ו/או הטלפון הסלולרי שברשותך וכן מידע שנקלט במסגרת שיחות טלפון בינך לבין החברה). כל שימוש במידע שנאסף כאמור על לקוחות החברה ו/או משתמשי האתר באמצעות Google Analytics יהיה על בסיס מידע שאינו מזוהה, ואולם אם אינך מעוניין כי יעשה שימוש במידע ונתונים אודותיך באמצעות Google Analytics הינך מתבקש לעשות זאת באמצעות הלינק הבא: https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en

36.8 לצורך אספקת השירותים, לרבות ניהול, בקרה ואבטחת שירותי מימון ישיר ומערכותיה.

36.9 לצורך מסירת דיווחים ועדכונים שוטפים הנוגעים להלוואה ו/או לשירותים נוספים או אחרים שהמשתמש מקבל מהחברה.

36.10 לצרכי ניהול סיכונים והליכים משפטיים ומנהליים וכן כל הליך אחר בפני רשות מוסמכת.

36.11 על מנת לפנות למשתמש בהודעות, שאלונים וסקרים בנוגע לשירותים שסופקו להם, וזאת לצורך בקרת ושיפור איכות השירות.

36.12 על מנת לעמוד בהוראות הדין החלות על מימון ישיר, לרבות הוראות והנחיות כל רשות מוסמכת.

36.13. לכל מטרה אחרת הנדרשת או מותרת לפי דין או המפורטת בתנאי השימוש.

גילוי המידע אודותיך לצדדים שלישיים

 1. החברה לא תמכור ו/או תשכיר ו/או תעביר את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצד שלישי כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתו המפורשת לכך.

37.1. החברה תהא רשאית לחשוף את המידע אודות המשתמש, כולו או חלקו, לצדדים שלישיים כלשהם בכפוף לתנאים הבאים:

37.1.1. חשיפת המידע או חלקו לגורמים מסוימים הכרחית לשם אספקת השירותים המוצעים באתר ו/או לצרכי אבטחת מידע וזיהוי המשתמש. יש להדגיש, כי אלא אם כן נאמר אחרת, לגורמים אלו אין זכות להשתמש במידע זה מעבר למטרה שלשמה מספקת אותו החברה. ואולם, יובהר כי אם תבחר לקבל הצעת מחיר או לפנות לסוכנות או לספק המפורסמים באתר, המידע הרלוונטי אודותיך יועבר לאותה סוכנות או ספק לצורך המשך ההתקשרות איתך ולמטרות המסחריות הפנימיות של אותה סוכנות או ספק, לפי מדיניות הפרטיות שלה ובכפוף לשיקול דעתה.

37.1.2. החברה תמסור את המידע במידת הצורך או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים, לרבות מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה ו/או מי מטעמה.

37.1.3. במקרה בו החברה תמצא כי פעולות המשתמש מפרות את תנאי השימוש, או מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא.

37.1.4. העברת המידע לצרכים הנדרשים על פי דין, וכן לצדדים קשורים בפעילות המבוצעת באתר.

37.1.5. לחברות קשורות של החברה שהן חלק מקבוצת החברות אליה היא שייכת;

37.1.6. לשותפיה העסקיים של החברה ולצדדים שלישיים אחרים לצורך שליחתם של חומרים שווקים, פרסומיים ואחרים אשר עשויים לעניין אותך, ובלבד שהתקבלה הסכמתך המפורשת בנפרד למסירת מידע כאמור או בכפוף להוראות כל דין;

37.1.7.  אם מדובר במידע סטטיסטי אודות השימוש באתר, אשר אינו מזהה אותך באופן אישי;

37.1.8. במקרה של העברת מניות החברה או עיקר נכסיה, ככל שהעברת המידע דרושה לצורך ביצוע פעולה כאמור.

37.2. על אף האמור בסעיף 37.1 לעיל, בכפוף לקבלת הסכמתך המפורשת, תהיה רשאית מימון ישיר להעביר את המידע שנאסף אודותיך לחברות נוספות השייכות לקבוצת "ביטוח ישיר", וביניהן – החברה חברת קארוויז מערכות בע"מ (חברה בבעלותה המלאה של מימון ישיר). מסירת מידע כאמור תהיה לצורך המטרות המנויות בסעיף 37 לעיל, ובין היתר, אספקת השירותים, הצעות שיווקיות שונות מאת החברות המנויות בקבוצת "ביטוח ישיר", שיפור השירות וכיו"ב.

 

 Cookies

 1. האתר והשירותים משתמשים בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels, tags beacons, sdk's (להלן יחדיו "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולם השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בהם והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בשירותים, לשם קבלת החלטות בנוגע לחשבונך ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, לשם אפיון המוצרים המתאימים לך, להתאים עבורך פרסומות הרלבנטיות אליך, אף בגלישתך באתרים אחרים, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, וכמובן לצרכי אבטחת מידע.

עוגיות, באופן כללי, הן קבצי טקסט אשר הדפדפן או היישומון של המשתמש יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה או נותני השירותים שלה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן או את היישום הרלבנטי, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב של המשתמש או נשלחות לשרתי החברה, לרבות ספקים של החברה, לצורך מתן השירותים, כמפורט לעיל. החברה או צדדים שלישיים המפעילים את העוגיות, יכולים לגשת מעת לעת למידע הנצבר בעוגיות והוא יעבור לשרתים שלהן. מחיקת העוגיות מהדפדפן או מזיכרון המכשיר שלך לא תמחק מידע שכבר הועבר לחברה או לצדדים שלישיים באמצעות העוגיות.

העוגיות מכילות ואוספות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר ו/או באפליקציה, מהיכן הגעת אל האתר ו/או הדף, כתובת ה-IP שלך (לרבות המיקום הגיאוגרפי הנגזר ממנה), מאפייני המכשיר שלך, ומידע שתבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. כמו כן יכול והעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה שלך באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלשת, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם. יובהר שכאשר מדובר בעוגיות הנוצרות או מופעלות על ידי צדדים שלישיים, לחברה אין שליטה על הנתונים הנשמרים בהן ועל הגישה למידע, כמו גם הצלבתו עם פרטי מידע נוספים, ושימושים כאמור כפופים למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים.

 1. בהסכמת המשתמש לתנאי שימוש אלו, המשתמש מתיר לחברה ל"השתיל" Cookie על מכשירו, להשתמש במידע האגור ב - Cookie, ולזהותו על פיה.
 2. באמצעות Cookies החברה עשויה, בהתאם לשיקול דעתה, לפרסם מידע אודותיה באתרים שונים בהם יגלוש המשתמש (" ספקי צד שלישי"). במהלך שימוש המשתמש באתרים אלו ייתכן וייאסף מידע לגביו והחברה עשויה לעשות בו שימוש לצורך התאמת התוכן הפרסומי שיוצג בפניו לנושאים המעניינים אותו ואינו מזהה אותו ספציפית.
 3. החברה אינה אחראית לתפעול האתרים של ספקי צד שלישי או לתוכן המוצע בהם. מדובר באתרים עצמאיים לחלוטין. על כן, מומלץ לעיין במסמכי מדיניות הפרטיות של כל אחד מהאתרים של ספקי צד שלישי.
 4. במידה והמשתמש מעדיף לחסום קבצי Cookies במהלך גלישתו באתר אינטרנטי, יש באפשרותו לשנות את הגדרות הדפדפן בו הוא משתמש לאופן בו הוא יבקש את אישורו בכל פעם באופן פרטני, או לחילופין לסרב להם באופן גורף. היה והמשתמש אינו יודע כיצד לעשות זאת, יש באפשרותו לבדוק את סדר התהליך בלשונית העזרה של הדפדפן בו הוא משתמש. יודגש, כי במקרה בו ישבית המשתמש את קבצי ה-Cookies יתכן כי זה יהווה פגיעה במתן שירותים ונתונים אחרים אודות העדפותיו והרגלי הגלישה שלו, וכי מחיקת Cookies קיימות אינה משפיעה על מידע שכבר נשמר ב-Cookies והועבר לחברה או לצדדים שלישיים.
 5. אתרים ושירותים חיצוניים - החברה אינה נושאת כל אחריות בגין שימוש במידע אודות המשתמש על ידי צדדים שלישיים, לרבות גופים מסחריים, אתרים או סוחרים מקוונים אשר משתמשים או מופיעים בשירותים ואשר אינם בשליטתה של החברה. בכל מקרה של ספק על המשתמש לבדוק את מדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אותו סוחר, אתר או גוף מסחרי.

44 זכויות המשתמש

44.1. זכות העיון וגישה למידע

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק"), כל אדם זכאי לעיין במידע אודותיו המוחזק ונשמר במאגר מידע (כהגדרתו בחוק). על כן, החברה תאפשר לכל משתמש שהמידע אודותיו נשמר, לבקש לעיין במידע זה. משתמש המעוניין בעיון במידע כאמור, יפנה לחברה בכתב בדרכים הקבועות בתקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981 (להלן: "התקנות"), או באמצעות פנייה לחברה.

44.2 זכות לתיקון ומחיקת המידע

אדם שעיין במידע אודותיו כאמור לעיל, ומצא שהמידע אינו נכון, שלם ברור או מעודכן, רשאי על פי החוק לבקש לתקן או למחוק את המידע באמצעות פנייה בדואר רשום לחברה בדרכים הקבועות בתקנות, וכן באמצעות פנייה לחברה. אין בפנייה כאמור כדי לחייב את החברה לתקן או למחוק את המידע בהתאם לבקשה.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תימחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר - יוסיף להישמר במאגרי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

שינויים במדיניות הפרטיות

 1. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות בין השאר על מנת שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר או באפליקציה.

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לתנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות זו, או במידה ואתה מעוניין לעיין, לתקן או למחוק את המידע האישי שלך, הינן מוזמן לפנות לחברה.

קניין רוחני וזכויות יוצרים באתר

 1. האתר הוא רכושה הבלעדי של החברה והיא בעלת זכויות היוצרים, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לאו), הסודות המסחריים וכל זכויות הקניין הרוחני בו. זכויות אלה חלות, בין השאר, על עיצובו של האתר, מבנה האתר, התכנים המוצגים באתר, קבצים ויישומים המצויים באתר, האייקונים וסימני הלוגו (logo) שבאתר, וכן כל תוכנה, קוד מחשב, קובץ גרפי, מידע וטקסט המופיעים באתר ועל כל פרט אחר הקשור להפעלת האתר.
 2. אין לעשות כל שימוש מסחרי, להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות (אך לא רק) סימני מסחר, תמונות, טקסטים, תכנים וכיו"ב, ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב.
 3. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק, הפסד או הוצאה שייגרם כתוצאה מפרסום לא מורשה של תמונה, תוכן או כל אובייקט אחר המשמש נושא לזכות יוצרים או זכות קניינית אחרת.

49.החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר כל מידע המפר זכויות קניין רוחני כלשהן.

קישורים לאתרים חיצוניים

 1. ייתכן וחלק מהשירותים יכילו קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי גורמים המבצעים פרסום באמצעות האתר. קישורים אלה נועדו לנוחיותך בלבד. השימוש במידע או בתכנים אחרים הנמצאים באתרים החיצוניים אליהם מוביל הקישור טעון זהירות ובדיקה קפדניים. לחברה אין כל שליטה או זכות על התכנים המצויים באתרים חיצוניים אלה. כמו כן, החברה אינה נושאת בכל אחריות במקרה בו הסתמכת ו/או ביצעת פעולות בהתאם לתכנים המצויים באתרים חיצוניים אלה. אין לפרש את הקישורים הנמצאים בשירותים כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים החיצוניים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם. בלחיצה על הקישור, הנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין כל נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרם לך (ככל שייגרם) כתוצאה מהסתמכות ו/או שימוש במידע המופיע באתרים חיצוניים אלה.

51.במקרה שמצאת במידע הנמצא באתר, או במידע הקיים בין תכניו של כל שירות אחר המקושר ממנו, חומר הנחזה כלא תקין, לא חוקי, לא מוסרי או שאינו עומד בציפיות המשתמש, אתה מתבקש להודיע על כך לחברה באמצעות שירות הלקוחות של החברה.

תחולת הדין וסמכות שיפוט

 1. הדין החל על הפעילות באתר לרבות על תנאי שימוש אלה, פרשנותו ואכיפתו הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל עניין בקשר לפעילות האתר ולתנאי השימוש נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב-יפו.

שונות

54.תנאי השימוש אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי ואינם מקנים כל זכות לצד ג' כלשהו.

55.שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי השימוש או על פי כל דין, לא יהוו תקדים לכל מקרה אחר ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה על פי תנאי שימוש אלה או על פי כל דין בכל עת.

 1. במידה ויקבע על ידי בית משפט מוסמך או על ידי רשות מוסמכת כי תנאי אחד או יותר מתנאי שימוש אלה אינו תקף, לא יהיה בכך בכדי להשפיע על תוקפם של יתר תנאי השימוש.
 2. האתר מונגש לאנשים עם מוגבלות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו.
 3. בכל עניין (לרבות בקשה לביטול הרישום לאתר) ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה.
 4. תנאי שימוש אלה עודכנו לאחרונה בתאריך 21.04.2021

מחכים לך

במאגר שלנו

צפייה ברכבים

0

רכבים

מחכים לך

במאגר שלנו

0

רכבים

צפייה ברכבים